Pnömatik mibzerle elektronik monitör sayesinde tohum akışı her sıra için ayrı olarak denetlenir ve hatasız ekim yapılır.